Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 6. oktober 2009, under sitt opsjonsprogram for ledere, 15 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 27,00 kroner.
 
Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter denne transaksjonen 16 692 000 opsjoner, i tillegg til gjenværende del av kontantbonusordningen på 134 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus). Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.
 
Orkla eier 11 807 004 egne aksjer.
 
 

Kontakt:
Siv Merethe S. Brekke, Investor Relations, Tel: +47 930 56093