Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 18. september 2009, under sitt opsjonsprogram for ledere, 15 000 opsjoner
i Orkla-aksjer til innløsningskurs 27,00 kroner.
 
Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter denne transaksjonen 16 722 000 opsjoner, i tillegg til
gjenværende del av kontantbonusordningen på 134 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus).
Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende
aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.
 
Orkla eier 11 837 004 egne aksjer.
 
Orkla ASA,
Oslo, 18. september 2009

Kontakt:
Siv Merethe S. Brekke, Investor Relations, Tel: +47 930 56093