Meldepliktig handel opsjoner

 Orkla har på siste utøvelsesdag den 15. desember 2010 innløst, under sitt opsjonsprogram for ledere, 475 000 opsjoner til gjennomsnittlig innløsningskurs kroner 39,97.

Samtidig ble 160 000 opsjoner kansellert som følge av fratredelse.

 

Liste over primærinnsidere som er omfattet av utøvelsen følger vedlagt.

 

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 19 769 500 opsjoner.
Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

 

Orkla eier 6 958 597 egne aksjer.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 16. desember 2010


Kontakt Orkla Investor Relations:

Rune Helland, Tel: +47 22 54 44 11

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12