Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 21. august 2009, under sitt opsjonsprogram for ledere, 
50 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 40,14 kroner.

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter denne transaksjonen 16 752 000 opsjoner,
i tillegg til gjenværende del av kontantbonusordningen på 134 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus). Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

Orkla eier 11 867 004 egne aksjer.


 
Kontakt:
Siv Merethe S. Brekke, Investor Relations, Tel: +47 22 54 44 55