Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 27. februar 2009, under sitt opsjonsprogram for ledere, 325 000 opsjoner i kontantbonus til innløsningskurs 15,01 kroner.
 
Konsernsjef Dag J. Opedal har, på siste utøvelsesdag 27. februar 2009, utøvd 200 000 opsjoner i kontantbonus til kurs 42,20 kroner. Etter denne transaksjonen er Opedal og nærståendes beholdning 1 300 000 opsjoner og 60 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus), samt 307 899 aksjer i Orkla ASA.
 
Konserndirektør Roar Engeland har, på siste utøvelsesdag 27. februar 2009, utøvd 125 000 opsjoner i kontantbonus til kurs 42,20 kroner. Etter denne transaksjonen er Engeland og nærståendes beholdning 715 000 opsjoner og 0 syntetiske opsjoner (kontantbonus), samt 144 004 aksjer i Orkla ASA.
 
Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 10 277 000 opsjoner, i tillegg til gjenværende del av kontantbonusordningen på 134 000 syntetiske opsjoner. Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 900 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.
 
Orklas beholdning av egne aksjer er 11 917 004.
 
Orkla ASA,
Oslo, 2. mars 2009
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 54 44 11
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 54 44 26