Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 15. desember 2008, under sitt opsjonsprogram for ledere, 101 665 opsjoner til innløsningskurs 27,20 kroner.
 
I tillegg ble det innløst 90 000 opsjoner i kontantbonus til innløsningskurs 20,20 kroner og 37 500 opsjoner i kontantbonus til innløsningskurs 20,51 kroner.
 
Konsernsjef Dag J Opedal har, på siste utøvelsesdag 15. desember 2008, utøvd 90 000 opsjoner i kontantbonus med utøvelseskurs 20,20 kroner. Etter denne transaksjonen er Opedal og nærstående sin beholdning 1 300 000 opsjoner og 260 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus), samt 307 899 aksjer i Orkla ASA.
 
Konserndirektør Torkild Nordberg har, på siste utøvelsesdag 15. desember 2008, utøvd 66 665 opsjoner med utøvelseskurs 27,20 kroner, hvorav Orkla kontantinnløste 48 665 opsjoner. Samtidig beholder Nordberg 18 000 aksjer til en snittkurs på 40,60 kroner pr. aksje. I tillegg utøvde Nordberg, på siste utøvelsesdag den 15. desember 2008, 37 500 opsjoner i kontantbonus med utøvelseskurs 20,51 kroner. Etter denne transaksjonen er Nordberg og nærstående sin beholdning 307 500 opsjoner og 0 syntetiske opsjoner (kontantbonus), samt 45 551 aksjer i Orkla ASA.
 
I tillegg har Orkla annullert 188 500 opsjoner som en følge av fratredelse, med gjennomsnittlig innløsningskurs 74,14.
 
Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter dette 10 277 000. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 459 000 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Orklas beholdning av egne aksjer er 11 870 107.
 
Orkla ASA,
Oslo, 16. desember 2008
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 54 44 11
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 54 44 26