Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 12. desember 2008, under sitt opsjonsprogram for ledere 80 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 27,20 kroner.
 
I tillegg ble det innløst 15 000 opsjoner i kontantbonus til kurs 20,51.
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 10 567 165. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 586 500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 11 971 772 egne aksjer.
 
Orkla ASA,
Oslo, 15. desember 2008
 
Referanse:
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 22 54 44 26