Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 9. desember 2008, under sitt opsjonsprogram for ledere 63 335 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 27,20 kroner.
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 10 657 165. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 601 500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 14 052 385 egne aksjer.
 
Orkla ASA,
Oslo, 10. desember 2008
 
Referanse:
Rune Helland, Direktør Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 22 54 44 11