Meldepliktig handel opsjoner

 
I dag 8. desember 2008 ble det innløst innløst 20 000 opsjoner i kontantbonus til kurs 20,51.
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 10 720 500. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 601 500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 14 115 720 egne aksjer.
 
Orkla ASA,
Oslo, 8. desember 2008
 
Referanse:
Rune Helland, Direktør Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 22 54 44 11