Meldepliktig handel opsjoner

Den 3. desember 2008 innløste primærinnsider Erik Barkald (direktør konsernutvikling i Orkla ASA) 16 670 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 27,20 og solgte samtidig 8 000 aksjer i Orkla ASA i markedet til snittkurs 39,13 kroner. Etter denne transaksjonen er Barkalds nye beholdning i Orkla ASA 15 215 aksjer og 50 000 opsjoner.
 
I tillegg ble det 3. desember 2008 innløst 55 000 opsjoner i kontantbonus til kurs 20,51.
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 10 720 500. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 621 500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 14 115 720 egne aksjer.
 
Orkla ASA,
Oslo, 4. desember 2008
 
Referanse:
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 22 54 44 26