Meldepliktig handel opsjoner

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }
 

Orkla innløste den 14. desember 2010, under sitt opsjonsprogram for ledere, 67 500 opsjoner til innløsningskurs 40,14.

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 20 404 500 opsjoner. I tillegg har Orkla en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

Orkla eier 7 274 825 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 14. desember 2010


Kontakt Investor Relations:

Rune Helland, Tel: +47 2254 4411

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12