Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 8. september 2008, under sitt opsjonsprogram for ledere 15 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 40,47 kroner.
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 10 797 170. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 676 500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 21 692 390 egne aksjer.
 
Orkla ASA,
Oslo, 8. september 2008
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 22 54 44 11
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 22 54 44 26