Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 19. august 2008, under sitt opsjonsprogram for ledere 10 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 27,20 kroner.
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 10 827 170. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 676 500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 21 722 390 egne aksjer.
 
Orkla ASA,
Oslo, 19. august 2008
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 22 54 44 11
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 22 54 44 26