Meldepliktig handel opsjoner

Konsernsjef Dag J Opedal øker sin beholdning av Orkla-aksjer ved opsjonsutøvelse.
 
Orkla innløste den 4. juli 2008, under sitt opsjonsprogram for ledere 200 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 27,00 kroner.
 
Konsernsjef Dag J Opedal har 4. juli utøvd 200.000 opsjoner med utøvelseskurs 27 kroner og siste forfall 4.juli 2008.
Opedal og nærståendes beholdning av Orkla-aksjer øker derigjennom fra 107 015 aksjer til 307 015 aksjer.
Etter denne transaksjonen er Opedals nye beholdningen 1.300.000 opsjoner og 350.000 syntetiske opsjoner (kontantbonus).
Opedal har i dag overført 140.000 aksjer til kurs 64 kroner til Alcaran AS under stiftelse, som er et selskap som blir heleid av Opedal.
 
Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter dette 10.827.170. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1.400.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 676.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Orklas beholdning av egne aksjer er 21.757.390.
 
Orkla ASA
Oslo, 4. juli 2008
 
 
Referanse:
Ole Kristian Lunde, Kommunikasjonsdirektør Tel.: +47 90943135
Rune Helland, Direktør Investor Relations Tel.: +4797713250