Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 25. mars 2008, under sitt opsjonsprogram for ledere 25 000 opsjoner til innløsningskurs 27,00 kroner, og 15 000 opsjoner til innløsningskurs 40,14 kroner. I tillegg ble det innløst 25 000 opsjoner i kontantbonus til kurs 20,51 kroner.
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 8 142 170. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 676 500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 21 987 390 egne aksjer.
 
Orkla ASA,
Oslo, 26. mars 2008
 
Referanse:
Rune Helland, Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 2254 4411
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 2254 4426