Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 13. mars 2008, under sitt opsjonsprogram for ledere 15 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 40,14 kroner.
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 8 182 170. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 701 500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 21 987 390 egne aksjer.
 
Orkla ASA
 
Referanse:
Rune Helland, Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 2254 4411