Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 13. desember 2010, under sitt opsjonsprogram for ledere, 15 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 40,47 kroner og 30 000 opsjoner til innløsningskurs 40,14.

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 20 472 000 opsjoner. I tillegg har Orkla en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

Orkla eier 7 342 325 egne aksjer.

 

Orkla ASA,
Oslo, 13. desember 2010


Kontakt Investor Relations:

Rune Helland, Tel: +47 2254 4411

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12