MELDEPLIKTIG HANDEL OPSJONER

Orkla innløste den 29. februar 2008, under sitt opsjonsprogram for ledere 15 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 40,14 kroner. 
 
Som følge av fratredelse har 75 000 opsjoner blitt kansellert.

Samlet utstedte opsjoner etter dette er 8 197 170.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 701 500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 22 002 390 egne aksjer.
 
Orkla ASA
Oslo, 3. mars 2008
 
Referanse:
Siv Merethe Skorpen Brekke, Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 2254 4455