Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 29. juni 2007, under sitt opsjonsprogram for ledere 37 500 syntetiske opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 20,51 kroner, og 20 000 syntetiske opsjoner til innløsningskurs 20,56 kroner.

Primærinnsider Per A. Sørlie (adm. direktør i Borregaard) har innløst 37 500 syntetiske opsjoner til avregnet kurs 112 kroner. Etter denne transaksjonen er Sørlies nye beholdning i Orkla ASA 39 183 aksjer, 37 500 opsjoner og 37 500 syntetiske opsjoner (kontantbonus).
 
Primærinnsider Frode S. Marthinsen (direktør i Orkla) har innløst 20.000 syntetiske opsjoner til avregnet kurs 112 kroner. Etter denne transaksjonen er Marthinsens nye beholdning i Orkla ASA 16 628 aksjer, 100 000 opsjoner og 40 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus).
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 8 681 345.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 796 500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
 
Orkla eier 10 630 460 egne aksjer.
 
 
 
Referanse:
Rune Helland, Investor Relations
Tel.: +47 2254 4411