Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 15. juni 2007, under sitt opsjonsprogram for ledere 125 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 27,00 kroner.

Primærinnsider Roar Engeland (Konserndirektør Financial Investments/Corporate Development i Orkla ASA) har innløst 125 000 opsjoner og samtidig solgt 125 000 aksjer i markedet til snittkurs 105,49 kroner. Etter denne transaksjonen er Engelands nye beholdning i Orkla ASA 127 700 aksjer, 725.000 opsjoner og 200.000 syntetiske opsjoner (kontantbonus).
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 8 721 345.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 1 400 000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 887 000 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 10 670 460 egne aksjer.
 
 
 
Referanse:
Ole Kristian Lunde, Kommunikasjonsdirektør,
Tel.: +47 2254 4430