Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla ASA innløste den 28. januar 2005 totalt 4.000 opsjoner til strikekurs NOK 135.

Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.881.846. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Orkla eier etter transaksjonen 6.490.738 egne aksjer.
 
Full and English version may be found at www.newsweb.no and www.orkla.com