Meldepliktig handel - opsjoner

26.01.2005: Orkla ASA innløste den 25. januar 2005 totalt 12.000 opsjoner til strikekurs NOK 135.

Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.885.846. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Orkla eier etter transaksjonen 6.494.738 egne aksjer.