Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla ASA innløste den 10. januar 2005 totalt 16.666 opsjoner til strikekurs NOK 135. Opsjonene ble kontantinnløst. Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.901.179.

I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 6.510.071 egne aksjer.