Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla ASA har under sitt opsjonsprogram for ledere tildelt 4.000 opsjoner til adm.dir. Håkon Chr. Andersen, Orkla Foods. Strikekursen er NOK 205,70. Disse opsjonene kan utøves i perioden fra tidspunktet for offentliggjørelse av Orklas årsresultat for 2007 (i februar 2008) og utløper 15. desember 2010.

Orkla ASA har videre forpliktet seg til å tildele Andersen ytterligere 4.000 i november neste år forutsatt at han sitter i uoppsagt stilling.  Håkon Chr. Andersens beholdning av opsjoner er etter dette 17.334 og 9.368 aksjer i Orkla ASA.
 
Samlet utstedte opsjoner etter disse transaksjoner er 1.928.845. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 6.521.071 egne aksjer.
 
Full and English version may be found at www.newsweb.no and www.orkla.com