Meldepliktig handel - opsjoner

07.12.2004: Orkla ASA har under sitt opsjonsprogram for ledere tildelt 138.500 opsjoner.

Opsjonene gir rett til å kjøpe et tilsvarende antall Orkla-aksjer.  Strikekursen er NOK 205,70.  Disse opsjonene kan utøves i perioden fra tidspunktet for offentliggjørelse av Orklas årsresultat for 2007 (i februar 2008) og utløper 15. desember 2010.
 
Orkla ASA har videre forpliktet seg til å tildele 128.500 opsjoner om et år med strikekurs lik børskurs på tildelingstidspunktet tillagt 10%. Disse opsjonene vil kunne utøves i perioden fra tidspunktet for offentliggjøring av Orklas årsresultat for 2008 (i februar 2009) og vil utløpe 15. desember 2011.
 
Flere primærinnsidere har mottatt opsjoner.
 
Navn - Ny tildeling - Sum opsjoner etter tildeling - Tildeling 2005 hvis i uoppsagt stilling -  Total aksjebeholdning.
Ola Uhre - 3.000 - 39.000 - 3.000 - 5.515.
Anders Berggren - 5.000 - 37.000 - 5.000 - 4.671.
Torkild Nordberg - 5.000 - 49.167 - 5.000 - 600.
Joachim Malling - 7.500 - 19.500 - 7.500 - 2.100.
Bente Brevik - 3.000 - 21.000 - 3.000 - 2.600.
 
Orkla har samtidig annullert 32.000 opsjoner som følge av fratredelser.
 
Samlet utstedte opsjoner etter disse transaksjoner er 1.930.179. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 6.751.345 egne aksjer.