Meldepliktig handel - opsjoner

03.12.2004: Orkla innløste den 2. desember 2004 totalt 3.334 opsjoner i Orkla-aksjer til strikekurs 135.

Samlet utstedte opsjoner etter tildeling er 1.823.679. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 6.751.345 egne aksjer.