Meldepliktig handel - opsjoner

Det vises til børsmelding den 4.12.2003. Orkla har nå tildelt 121.500 opsjoner med utøvelseskurs 207,35, under sitt opsjonsprogram for ledere. 114.000 av opsjonene har utøvelsesperiode mellom dagen etter offentliggjøring av årsresultatet for 2007 (februar 2008) og frem til og med 15. desember 2010, de resterende 7.500 har utøvelsesperiode mellom dagen etter offentliggjøring av årsresultatet for 2006 (februar 2007) og frem til og med 15. desember 2007.

Flere primærinnsidere har mottatt opsjoner som nevnt, se liste nedenfor.

Samlet utstedte opsjoner etter tildeling er 1.847.013. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 6.774.679 egne aksjer.
 
Følgende primærinnsidere har mottatt opsjoner med utøvelsesperiode dagen etter årsresultat  2007 (februar 2008) - 15.12.2010:
Personaldir.Tor Aamot, tildeling 3.000 opsjoner. Ny beholdning 24.667 opsjoner, 6.100 Orkla-aksjer.
Juridisk direktør Karl Otto Tveter, tildeling 3.000 opsjoner. Ny beholdning 24.667 opsjoner, 1.000 Orkla-aksjer.
Økonomidir. Terje Andersen, tildeling 3.000 opsjoner.  Ny beholdning 37.000 opsjoner, 2.600 Orkla-aksjer.
Adm.dir. Torkild Nordberg, Orkla Brands, tildeling 5.000 opsjoner.  Ny beholdning 44.167 opsjoner, 600 Orkla-aksjer.
VD Mikael Aru, Procordia Food, tildeling 3.000 opsjoner.  Ny beholdning  6.000 opsjoner, 100 Orkla-aksjer.
 
Følgende primærinnsider har mottatt opsjoner med utøvelsesperiode dagen etter årsresultat 2006 (februar 2007) - 15.12.2007: 
Adm.dir. Jan Lindh, Orkla Media, tildeling 7.500 opsjoner.  Ny beholdning 7.500 opsjoner og 32.928 aksjer.
 
Full and English version enclosed to www.newsweb.no and www.orkla.com