Meldepliktig handel - opsjoner

08.10.2004: Orkla innløste den 7. oktober 2004 totalt 9.300 aksjer i Orkla, henholdsvis 6.000 til strikekurs 132 og 3.300 til strikekurs 135.

Videre, som følge av fratredelser, har Orkla kansellert hhv. 25.000 opsjoner med strike 135, 5.000 opsjoner med strike 140 og 12.000 med strike 141. Totalt er det kansellert 42.000 opsjoner.
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 1.741.512.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Etter innløsning eier Orkla 6.790.678 egne aksjer.