Meldepliktig handel - opsjoner

28.332 opsjoner med strikekurs 135 ble utøvd under Orklas bonusprogram for ledere den 4. oktober 2004. Av disse ble 24.999 kontantinnløst. På samme tid utstedte Orkla nye 20.000 opsjoner til strike 198,55.

Disse opsjonene kan tidligst utøves etter offentliggjørelse av Orklas årsresultat for 2007 (i februar 2008), og utløper 15.12.2010.
 
Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.792.812. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Etter innløsning eier Orkla 6.799.978 egne aksjer.
 
Full and English version enclosed to www.newsweb.no and www.orkla.com