Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla reduserer antall utstedte opsjoner under sitt opsjonsprogram for ledere.

Som følge av avsluttet engasjement i Orkla, er samlet utstedte opsjoner redusert med 7.500 til 1.999.438. Strikekurs var 165 med løpetid fra 2007-2009.

Orklas beholdning av egne aksjer er 7.608.756. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når amortiseringen er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 6.001.605. 
I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til gjenværende del av kontantbonusordningen.