Meldepliktig handel - opsjoner, Halvor Stenstadvold, Inger Johanne Solhaug og Trygve Chr. Moe

24.02.2006: Orkla innløste 23. februar 2006 totalt 21.333 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere, hvorav 15.000 til strike kurs kroner 133 og 6.333 til strike kurs kroner 136.

I tillegg blir 20.000 syntetiske opsjoner (kontantbonus) innløst til strikekurs kroner 75,05.
 
Transaksjonene gjelder følgende primærinnsidere:
 
1)
Administrerende direktør Halvor Stenstadvold som solgte 15.000 Orkla-aksjer til kurs kroner 293,51 og fikk utbetalt kontant tilsvarende 20.000 syntetiske opsjoner (kontanbonus). Stenstadvolds nye beholdning i Orkla er 13.107 aksjer og 20.000 syntetiske opsjoner (kontantbonus).
 
2)
Inger Johanne Solhaug som solgte 3.333 Orkla-aksjer til kurs kroner 293,51. Solhaugs nye beholdning i Orkla er 480 aksjer og 11.333 opsjoner.
 
3)
Trygve Christian Moe som solgte 3.000 Orkla-aksjer til kurs 294,16. Moes nye beholdning i Orkla er 0 aksjer og 9.700 opsjoner.
 
Samlet utstedte opsjoner etter dette er 1.637.742.  I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 366.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Orkla eier 1.873.941 egne aksjer.