Meldepliktig handel - opsjoner til ledere og nøkkelpersoner

23.02.2006: Orkla har utstedt 183.000 opsjoner under sitt opsjonsprogram til ledere og nøkkelpersoner.

Hele meldingen se vedlegg