Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 7. oktober, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 100.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

30.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje og 70.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 7.368.000. Orkla eier 3.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 8. oktober 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tlf.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12