Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

Dato: 17. august 2004

Orkla innløste den 16. august 2004 totalt 5.000 opsjoner i Orkla til strikekurs 132.

Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.901.474. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Etter innløsning eier Orkla 8.510.792 egne aksjer. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 6.903.641.