Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

Orkla innløste den 1. juli 2004 totalt 3.300 opsjoner i Orkla til strikekurs 135.

Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.909.807. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Etter innløsning eier Orkla 7.519.125 egne aksjer. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 5.911.974.