Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

Orkla innløste den 29. juni 2004 totalt 3.333 opsjoner i Orkla til strikekurs 135.

Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.913.107. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Etter innløsning eier Orkla 7.522.425 egne aksjer. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 5.915.274.