Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

Orkla innløste den 28. juni 2004 totalt 9.333 opsjoner i Orkla, hht. 6.000 til strikekurs 132 og 3.333 til strikekurs 135.

Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.916.440. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Etter innløsning eier Orkla 7.525.758 egne aksjer. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 5.918.607.
 
English version enclosed to www.newsweb.no and www.orkla.com