Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

Orkla innløste den 22. juni 2004 totalt 9.333 opsjoner i Orkla, hhv. 6.000 til strikekurs 132, 3.333 til strikekurs 135.

Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.929.106. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orklas 7.538.424 egne aksjer. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 5.931.273.
 
Full and English version enclosed to www.newsweb.no and www.orkla.com