Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

Orkla innløste den 8. juni 2004 totalt 24.000 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram, hhv. 10.666 til strikekurs 135 og 13.334 til strikekurs 132. Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.957.105.

I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Etter transaksjonene eier Orkla 7.566.423 egne aksjer. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 5.959.272.