Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

Orkla innløste den 4. juni 2004 totalt 8.333 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram til strikekurs 135. Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.981.105.

I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer knyttet til kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orklas 7.590.423 egne aksjer. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 5,983,272.
 
Full and English version on www.orkla.com and enclosed to www.newsweb.no