Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

Orkla innløste den 2. juni 2004 totalt 10.000 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram, 6.000 til strikekurs 132, 4.000 til strikekurs 135.

Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.989.438. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Videre eier Orklas 7.598.756 egne aksjer. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 5,991,605.