Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

07.05.2004: Orkla innløste torsdag 6. mai 2004 totalt 12.000 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram. Strikekurs var 135.

Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 2.006.938. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til gjenværende del av kontantbonusordningen.
 
Etter denne transaksjonen er Orklas beholdning av egne aksjer 7.531.621. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 1.607.151 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når amortiseringen er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 5.924.470.