Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

29.04.2004: Orkla innløste onsdag 28. april 2004 totalt 5.000 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram. Strikekurs var 157.

Orklas beholdning av egne aksjer etter innløsning er 7.543.621. Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 2.018.938. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til gjenværende del av kontantbonusordningen.