Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

Orkla innløste 29. mars 2004 totalt 3.333 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram, til strikekurs 160.

Orklas beholdning av egne aksjer etter innløsning er redusert til 7.613.954.

Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 2.089.271. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til gjenværende del av kontantbonusordningen.