Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

Orkla innløste fredag 26. mars 2004 totalt 12.600 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram, hvorav 6.000 til strikekurs 157 og 6.600 til strikekurs 160.

Orklas beholdning av egne aksjer etter innløsning er redusert til 7.617.287.

Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 2.092.604. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til gjenværende del av kontantbonusordningen.