Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

Orkla innløste fredag 12. mars 2004 totalt 9.333 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram, hvorav 6.000 til strikekurs 157 og 3.333 til strikekurs 160.

Orklas beholdning av egne aksjer etter innløsning er 7.629.887. Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 2.105.204.
I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til gjenværende del av kontantbonusordningen.