Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

Orkla innløste den 8. mars 2004 totalt 42.634 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram, hvorav 20.666 til strikekurs 157 og 21.968 til strikekurs 160.

Orklas beholdning av egne aksjer etter innløsning er 7.639.220. Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 2.114.537. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til gjenværende del av kontantbonusordningen.