Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

03.03.2004: Orkla innløste den 2. mars 2004 16.000 opsjoner i Orkla-aksjer (under sitt opsjonsprogram for ledere), hvorav 12.000 til strikekurs 157 og 4.000 til strikekurs 160.

Orklas beholdning av egne aksjer etter transaksjonen er 7.704.183.  Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 2.024.500. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til gjenværende del av kontantbonusordningen.