Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

01.10.2004: Orkla innløste den 30. september 2004 totalt 3.330 opsjoner i Orkla-aksjer til strikekurs 135.

Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.801.144. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Etter innløsning eier Orkla 6.803.311 egne aksjer.