Meldepliktig handel - opsjonsinnløsning

30.09.2004: Orkla innløste den 29. september 2004 totalt 17.666 opsjoner i Orkla-aksjer, hhv 11.666 til strikekurs 135 og 6.000 til strikekurs 132.

Samlet utstedte opsjoner etter innløsning er 1.804.474. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til kontantbonusordningen.
 
Etter innløsning eier Orkla 6.806.641 egne aksjer.